Maturialism: เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าจะเติบโตทางอารมณ์


ข้อมูล+ภาพ จาก http://trendwatching.com/trends/maturialism/

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่จะเห็นได้ว่ามีการตรวจสอบ (Censor) น้อยลง มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีความสด และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ผู้บริโภคในวันนี้ดูจะมีภูมิคุ้มกันต่อบทสนทนาที่ใช้ภาษาตรง ๆ ศัพท์แสงแปลกใหม่ ตลอดจนมีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดกว้างทางความคิดในสังคม และความรวดเร็วของการสื่อสารในโลกออนไลน์

Collapse of Conventions
เรากาลังพูดถึงการล้มหายตายจากของความเชื่อ พิธีกรรม แบบแผน และกฎระเบียบแบบเดิม ๆ เนื่องจากผู้บริโภคได้เติบโตขึ้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้เรียนรู้และเชื่อมั่นในแนวคิดบริโภคนิยมว่าในท้ายที่สุดพวกเขาจะได้รับสินค้า และบริการที่ต้องการ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวกาลังมองหาสินค้า และแบรนด์ดั้งเดิมที่มีความเป็นมนุษย์ที่สามารถสัมผัสได้ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

ในสังคมใหม่ของผู้บริโภคมีความเกี่ยวโยงระหว่างการขยายตัวของแนวคิดเสรี และการเกิดเมืองใหญ่ (Urbany) เนื่องจากผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเมืองจะอยู่ห่างไกลจากประเพณีดั้งเดิมในบ้านเกิดและการควบคุมของครอบครัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน ผู้บริโภคที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคน
ทั้งนี้ แนวโน้มของผู้บริโภคที่อาศัยในเมืองใหญ่จะมีความคิดเห็นที่เปิดกว้าง และยอมรับในประเด็นหรือเรื่องราวที่อาจไม่ได้รับการยอมรับในอดีต เช่น การทาแท้ง รักร่วมเพศ การฆ่าตัวตาย ศาสนา การใช้ยาเสพติด และสิทธิสตรี เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

  • ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในเมืองนับตั้งแต่ปี 2008 และคาดว่าในปี 2030 จะมีประชากรในเมืองถึง 5,000 ล้านคน (ที่มา: United Nations)
  • ชาวอังกฤษที่มีความเห็นว่ามีเพียงคู่สามีภรรยาที่ผ่านการแต่งงานเท่านั้นที่สมควรมีบุตร ลดลงร้อยละ 20 และต่าสุดในรอบ 20 ปี (ที่มา: National Center for Social Research)
  • การแต่งงานสำหรับคนเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับใน 38 ประเทศทั่วโลก (ที่มา: Wikipedia)
  • จากการสารวจโดย Voice of India ในเดือนสิงหาคม 2010 พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรในเมืองบังกาลอร์ และมุมไบให้การสนับสนุนรักร่วมเพศ
  • เมืองเซี่ยงไฮ้จัดงาน Gay Pride ครั้งแรกของประเทศจีนในเดือนมิถุนายน 2009
  • 1 ใน 7 ของคู่แต่งงานในสหรัฐอเมริกาเป็นคู่แต่งงานที่มีสีผิว และเชื้อชาติแตกต่างกัน (ที่มา: Pew)
  • 13 รัฐในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีการปลูกกัญชา และเสพเพื่อการรักษาทางการแพทย์ (ที่มา: Wikipedia)
  • มีประชากรชาวสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี หรือประชากรยุคมิลเลเนียม ถึงร้อยละ 26 ที่ไม่ได้นับถือศาสนา และเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 13 ของประชากรยุค Baby Boomers (ที่มา: Pew)

อ่านเวอร์ชั่นเต็ม PDF คลิกที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s