Lady Journey ททท. พาผู้หญิงเที่ยว

หนังสือ Lady Journey จะพาคุณผู้หญิงเที่ยวไทยไปในต่างจุดหมายต่างบุคลิก ทว่าในจุดประสงค์เดียวกัน ก็เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้ออกไปพักผ่อน ออกไปพบประสบการณ์หลากหลายในแต่ละจุดหมายท่องเที่ยว และที่สำคัญ ออกไปสัมผัสเมืองไทยของเราให้เห็นกับตา รู้สึกกับตัวได้เองว่า ช่างน่าอัศจรรย์เพียงใด

เที่ยวเมืองไทยอย่างไรก็ไม่เคยเบื่อ
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ E-book

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s