จุลสารการท่องเที่ยว eTAT Tourism Journal 1/2554 โฉมใหม่ Gender Tourism

จุลสารการท่องเที่ยว eTAT Tourism Journal ฉบับที่ 1/2554 (มกราคม-มีนาคม)

บทบรรณาธิการ
ไร้จินตนาการ และแรงบันดาลใจ

จุลสารการท่องเที่ยว เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินการในปี 2524 จนถึงปีนี้ ก็มีอายุย่างเข้า 30 ปี

ในยุคแรกของการจัดทำจุลสารการท่องเที่ยว  ททท. กำหนดภาพลักษณ์โดยรวมคือ จุลสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 พิมพ์ 2 สี ภายในนำเสนอบทความเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว   บุคลิกของจุลสาร จะมุ่งเน้นให้อยู่ในกลุ่มวารสารวิชาการ ที่มักนิยมจัดทำกันในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และวางกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ตลอด 30 ปีของการจัดทำจุลสารการท่องเที่ยว มีการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดเวลา ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนรูปแบบปกจุลสาร เน้นการออกแบบโดยการเพิ่มสีสัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเมื่อย่างเข้าสู่ยุคดอทคอม ในช่วงประมาณปี 2546 ก็เริ่มปรับรูปลักษณ์ จากเอกสารในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อกระดาษ ก็ปรุงโฉมให้เป็นสื่อออนไลน์ และปรับชื่อเป็น e TAT Tourism Journal หรือ จุลสารการท่องเที่ยวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราพยายามตอบโจทย์ในเรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตื่นตัวเรื่องการลดภาวะโลกร้อน


ภาพปกจุลสารการท่องเที่ยว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2524

จุลสารการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับล่าสุด เป็นการปรับปรุงอีกครั้ง โดยกองบรรณาธิการหารือกันว่า อยากจะเพิ่มบุคลิกร่วมสมัยให้กับจุลสาร โดยนำบุคลิกของนิตยสาร หรือ Magazine มาใส่ไว้ในจุลสาร ปรับรูปแบบ และเนื้อหาให้กระชับ ทันสมัย เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้อ่านกับ กองบรรณาธิการให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในแต่ละไตรมาส พยายามจะกำหนด theme ในการนำเสนอ ซึ่งฉบับนี้ ก็คัดเลือกเรื่อง Gender Tourism ซึ่งออกมาในจังหวะที่วงการภาพยนตร์ไทย กำลังตั้งข้อสังเกต การติดเรท (ห้ามฉายในราชอาณาจักร) ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Insects in the backyard


ภาพปกจุลสารการท่องเที่ยวปีที่ 7 เล่มที่ 3 ปี 2531

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ จุลสารการท่องเที่ยวของ ททท. ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีพนักงาน ททท.หลายชุด หลายรุ่น ร่วมบุกบั่น ฟันฝ่า ผลักดันให้เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า การเปลี่ยนผ่านมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ชิ้นงานในรูปแบบจุลสาร ก็ถูกสร้างขึ้นโดยพนักงาน ททท.รุ่นล่าสุด ทำงานท่ามกลางระบบนิเวศในที่ทำงานที่เปลี่ยนไป และชุดค่านิยมแบบใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม


ภาพปกจุลสารการท่องเที่ยวปีที่ 19 เล่มที่ 2 ปี 2543

การทำอะไรอยู่กับชุดความคิด และความเชื่อ หรือสิ่งที่เคยทำๆ กันมา ว่าไปมันก็ safe ดี เป็น comfort zone ที่ไม่แค่สบายเท่านั้น แต่ยังปลอดภัย 100 % ทำกันมานาน จนเป็นเรื่องปกติ จนลืมไปว่า สิ่งที่ทำอยู่มันเป็นการผลิตซ้ำ เป็นแผ่นเสียงตกร่อง บรรเลงเพลงที่มี ร้อยเนื้อ ทำนองเดียว และจบลงแบบตามสูตรสำเร็จรูป ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเร้าใจอีกแล้ว

การทำงานที่ไร้จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ไม่เฉพาะแต่จะเกิดผลเสียกับหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังเกิดผลกระทบต่อจิตวิญญาณ และความมีตัวตนของผู้ปฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน การปรับเปลี่ยนที่ตั้งอยู่บนฐานของจินตนาการและแรงบันดาลใจ บางครั้งมิได้หมายความว่า จะต้องดีเสมอไป ดังนั้น คำตอบสำหรับคำถามนี้ คงจะอยู่ที่ผู้อ่านเป็นคนตัดสินคุณค่าแล้ว

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

www.etatjournal.com

เจ้าของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านบริหาร
ชัยสงค์ ชูฤทธิ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
ธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
จุรีรัตน์ คงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

บรรณาธิการ
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
โศรยา หอมชื่น หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ พนักงานวางแผน 5
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

website: http://www.etatjournal.com/web/etat-journal/2011/2011-jan-mar

ปกจุลสารการท่องเที่ยวปีที่ 7 เล่มที่ 3 ปี 2531

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s