จุลสารการท่องเที่ยว eTAT Tourism Journal 4/2554 Technology @ Tourism


Macrotrends กับ การท่องเที่ยวไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

การสำรวจทิศทาง กระแส แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเรื่องจำเป็น  การเผชิญกับมิติการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ตั้งแต่มิติทางสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง   มิติทางสังคม เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย  มิติทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการเงินและการเปิดเสรี รวมไปถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ (new media) ซึ่งส่งผลอย่างสำคัญในการสร้างโมเดลทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เราเริ่มคุ้นเคย เช่น เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจแจกฟรี ( Freeconomy) และเศรษฐกิจแห่งความสุข (Happynomic)

Macrotrends ที่ผู้เขียนสนใจและคาดเดาว่า จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต  ขอยกตัวอย่างบางแนวโน้มที่สนใจเป็นพิเศษ คือ Climate Change  /  Rent-a-country และ Freeconoics 

เทรนด์ใหญ่ เทรนด์แรกที่สนใจ คือ ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเสมอกันทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลก  ที่น่าสนใจคือ มนุษย์ไม่สามารถยับยั้งได้ และมันไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสิ่งแวดล้อม แต่ยังลุกลามใหญ่โตไปถึงประเด็นเรื่องความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ

เทรนด์ใหญ่ถัดมา คือ การเปิดประเทศให้เช่า หรือ The Rent – a – country เป็นเทรนด์ใหญ่ที่น่าจับตามอง Rent-a-country ไม่ใช่ Rent-a-Garden ที่สหราชอาณาจักรในฐานะประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิค 2012  ใช้เป็นแคมเปญท่องเที่ยว  โดยการเปิดสวนจำนวนประมาณ 350 สวน ให้นักท่องเที่ยวเช่านอน ในช่วงระหว่างการแข่งกีฬา

Rent-a-country คือ การขายประเทศชั่วคราว เพื่อหารายได้  เทรนด์นี้ขยายไป และกลายเป็นเรื่องปกติ  ไม่ใช่เรื่องน่าเขินอายอีกต่อไป ประเทศที่ให้เช่าพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศยากจน และดูจาก list ประเทศเป้าหมายที่มีคนจ้องจะเช่า คือ ซูดาน ปากีสถาน รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทรนด์สุดท้าย คือ เศรษฐกิจแจกฟรี หรือ Freeconomics เป็นกระแสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข่งขันทางธุรกิจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการแข่งขันระหว่างของฟรีกับของขาย ซึ่งมีแนวโน้มว่า ของฟรีจะแทนที่ของขายมากขึ้นเรื่อยๆ  รวมไปถึงการแข่งขันระหว่างของฟรีด้วยกันเอง

ท่องเที่ยวไทยจะออกแบบรับมือกับภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร  การเปิดประเทศให้เช่า ดูน่าตกใจและน่ากลัว จริงดังนั้นหรือเปล่า หรือว่า ที่ผ่านมา แม้นไม่พูดชัด ๆ และก็อ้อมๆแอ้มๆ เปิดไปแล้วแบบเนียนๆ ส่วน Freeconomics ก็ขอคิดใหม่ คัดค้านความเชื่อ (ที่ถูกสอน) ว่า ของถูก และ ดี  ไม่มีในโลก   แต่ ของถูก ดี  และ ฟรี มีอยู่ทั่วไป

สวัสดีปีใหม่ ขอความสบายใจเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดทั้งปี

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

บรรณาธิการ
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล    ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
ปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
โศรยา หอมชื่น หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ พนักงานวางแผน 5
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 

อ่านออนไลน์ คลิกที่นี่
 download eTAT 4/2555 PDF file 5 MB

+

สารบัญ

บทบรรณาธิการ
รายชื่อบรรณาธิการ


* from the cover
• อนาคตของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตอนที่ 1
เทคโนโลยีผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าเทคโนโลยีมี บทบาทในอนาคตอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง เนื่องด้วย บริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ให้บริการสินค้า และ บริการการท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางต่างๆ มีความสามารถในการติดตาม ตลอดจนโต้ตอบ กับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และแม่นยำกว่า ส่งผลให้ความพอใจของ ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

 เทคโนโลยีบนโทรศัพมือถือและเว็บ 2.0
ยอดขายโทรศัพท์ Smartphone เพิ่มขึ้นจาก 8.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2005 เป็น 83.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 โดยที่ตลาดจีนได้กลายเป็นตลาดที่ครองส่วนแบ่ง ทางการตลาดสูงสุดแทนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2009

* Market Situation
• FONATUR: พลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศเม็กซิโก
สถานการณ์ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และพฤติกรรมผู้บริโภคในตะวันออกกลางและแอฟริกา

* Research
• รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างศักยภาพโฮมสเตย์ กรณีศึกษา: บ้านอาลึโฮมสเตย์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

* Market Trend
• Quotes from Cannes Lions 2011 ตอนที่ 2
ภาคต่อของการรวบรวมคำพูดเด็ดจากการสัมมนา Cannes Lions International Festival of Creativity ปี 2011
• จับตาผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

* Seminar
• เสวนาทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2555
วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายด้าน การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในระดับโลก และในประเทศ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถ ใช้จุดแข็งของประเทศ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไข จุดอ่อน เพื่อระมัดระวัง และป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น
• The Global Travel & Tourism Summit 2011
• 
PATA 60th Anniversary and Conference:  ความเป็นจริงใหม่ของการเดินทาง ท่องเที่ยว ปัจจุบัน และอนาคต

+

ดู edm คลิกที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s