ขอเชิญตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม

บทความวิชาการด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด

โดยผู้อ่าน 100 ท่านแรก ที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์
(หมดเขตแล้ว)

จะได้รับ จุลสารวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับพิมพ์ 4 สี

เป็นระยะเวลา 1 ปี (4 ฉบับ) และพวงกุญแจน้องสุขใจ

เป็นของสมนาคุณจุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2250 5500 ต่อ 2620-2 โทรสาร: 0 2253 7468
email: etatjournal@tat.or.th   website: www.etatjournal.com

http://www.etatjournal.com/edm/2012/sukjai/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s