415 Million tourists expected worldwide in May-August peak season

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2012 มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งสิ้น 285 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 5.4% แม้ว่าจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในบางประเทศ

สำหรับภูมิภาคที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดคือ อเมริกาเหนือ (+11%) ตามด้วยเอเชียใต้ (+10%) ยุโรปกลางและตะวันออก (+8%) UNWTO คาดว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือน พ.ค – ส.ค) ปีนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ที่อยู่ในซีกโลกเหนือถึง 415 ล้านคน 

ประเทศญี่ปุ่น อียิปต์และตูนีเซียฟื้นตัวจากการที่นักท่องเที่ยวลดลงเมื่อปีก่อน โดยญี่ปุ่นได้รับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 40% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนตูนิเซียเพิ่มขึ้น 48% ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้าแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นโดยรวม 11% อียิปต์มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 29% ภูมิภาคแอฟริกามีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย (+6%)

ส่วนอเมริกากลางและใต้มีการเติบโต 7%  สหรัฐอเมริกา 10% และแคนาดา 5% โดยภาพรวมของภูมิภาคอเมริกาเหนือเติบโต 6%

ส่วนภูมิภาคยุโรปมีการเติบโต 4% แม้วิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนจะยังคงอยู่ โดยในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง 8% ขณะที่ยุโรปเหนือและตะวันตกเติบโต 5% โดยมีประเทศจุดหมายปลายทางหลักเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีที่มีการเติบโตดี ส่วนยุโรปใต้เติบโตเพียงเล็กน้อย (0.2%) ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนปีนี้ ซึ่งตรงข้ามกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ UNWTO ได้คาดการณ์การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี 2012 ไว้ที่ประมาณ 3%-4%

ที่มา: UNWTO World Tourism Barometer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s