E.U. Okays Plans to Cut Traffic Management Costs, Boost Capacity

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้แจ้งแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับแผนปรับปรุงการจราจรทางอากาศระหว่างปี 2012-2014 ตามโครงการ Single European Sky Performance Scheme เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประโยชน์จากการบริการที่ตรงต่อเวลา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุ้มทุนมากที่สุด ทั้งนี้มีการประเมินว่าในช่วง 3 ปีนี้ผู้ใช้บริการทางอากาศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการนำร่องประมาณ 19 พันล้านยูโร ตามแต่ประเภทของสายการบิน คิดเป็นประมาณ 6-10% ของค่าดำเนินงานของสายการบินซึ่งผู้โดยสารต้องรับภาระ 

เป้าหมายของโครงการปรับปรุงการดำเนินงานนี้เพื่อให้ประเทศสมาชิกให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในการนำร่องทางอากาศซึ่งจะส่งผลให้ค่าโดยสารต่ำลง ความล่าช้าน้อยลง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของสายการบินและผู้โดยสาร รวมทั้งลดผลกระทบจากการจราจรทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากเส้นทางบินที่สั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยโครงการนี้ครอบคลุมประเทศสมาชิก EU 27 ประเทศรวมถึงนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: Travel Impact Newswire

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s