India-Asean Pledge to Finalise Services Agreement by December

India-Asean Pledge to Finalise Services Agreement by December

India-Asean Pledge to Finalise Services Agreement by December

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมามีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีการกล่าวถึงการเติบโตทางการค้าระหว่างอินเดียและอาเซียน ถึงร้อยละ 43 มีมูลค่าสูงถึง 79.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และทำให้อินเดียเป็นคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของอาเซียน ภายหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าตั้งแต่ปี 2011 ทั้งนี้ มีการตกลงที่จะหารือเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าด้านบริการและการลงทุนของอินเดียและอาเซียน ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากสำหรับความริเริ่มในการขยายการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement :RCEP) ระหว่างกัน โดยจะมีขนาดตลาดที่ครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และร้อยละ 30 ของจีดีพีโลก

ทั้งนี้ อินเดียจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานด้านการบริการและการลงทุนในช่วงกลางเดือนกันยายนเพื่อหาข้อสรุปก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

ที่มา: Travel Impact Newswire

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s