China’s Economic Transition Starts

China’s Economic Transition Starts

China’s Economic Transition Starts

ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจจีนเติบโตร้อยละ 7.6 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน การชะลอตัวเช่นนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากสาเหตุระยะสั้น ได้แก่ วิกฤตหนี้ในยุโรปที่สร้างแรงกดดันต่อการส่งออกของจีน ความผันผวนของราคาสินค้าในประเทศ และการเติบโตที่ช้าลง ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนสินค้าคงคลัง ทั้งนี้ สาเหตุที่สำคัญคือเศรษฐกิจของจีนกำลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

  1. เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจีนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่การลงทุนเหล่านี้ชะลอตัวลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  2. แนวโน้มอัตราการเติบโตเริ่มลดลงในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจีนซึ่งเป็นเขตที่พัฒนาแล้วแต่ยังมีการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่

สัญญาณที่กล่าวมาบ่งชี้ว่าจีนได้เข้าสู่ช่วงกลางของการเติบโต ซึ่งจะเป็นไปตามกฎของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์-อุปทานด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปและการขาดแคลนทรัพยากรรวมทั้งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลงทำให้ความต้องการใช้วัสดุอุตสาหกรรมประเภทเหล็ก ซีเมนต์ ต่างๆ ลดลง

ถึงแม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะลดลงเหลือร้อยละ 7 ก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นๆ และหากรักษาการเติบโตในอัตรานี้ได้ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2020 ได้ และหากจีนสามารถหาประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ก็จะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะนี้จึงจำเป็นต้องหยุดแนวโน้ม 2 อย่างที่จะเกิดขึ้น คือ

  1. การไม่ยอมรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและพยายามทำทุกอย่างเพื่อกระตุ้นการเติบโตซึ่งมันจะมีผลในระยะสั้นเท่านั้นและอาจทำให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่
  2. การไม่เตรียมพร้อมรับความผันผวนทางเศรษฐกิจแบบฉับพลัน ทั้งนี้ จะต้องรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในช่วงที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

จีนควรปรับปรุงอุตสาหกรรมบริการและเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงและการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งควรใช้นวัตกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งการขยายตัวของชุมชนเมืองและจัดวางแหล่งผลิตให้เหมาะสมระหว่างชนบทและเมือง ปรับรูปแบบการกระจายรายได้รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทของจีนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ที่มา: China Daily

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s