Singaporean Consumers in 2020: A Look into the Future

Singaporean Consumers in 2020: A Look into the Future

Singaporean Consumers in 2020: A Look into the Future

ในวันชาติสิงคโปร์ปีที่ 47 นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ประกาศแนวทางที่จะสร้างอนาคตของประเทศไว้ 3 ประเด็นคือ เป็นประเทศที่สร้างความหวังสำหรับอนาคต เป็นสังคมที่มีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม และเป็นบ้านที่ทุกคนรัก

ที่ผ่านมาชาวสิงคโปร์มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวันเป็นเวลานานที่สุด คือประมาณ 38 นาที 46 วินาที ต่อวัน มีสุขภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรใน 145 ประเทศ โดยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีวิธีบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่ดี แต่ในระยะยาวพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดชาวสิงคโปร์ในเรื่องการแต่งงานและมีบุตร ทั้งนี้จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ระบุว่าปัจจุบันมีประชากรสิงคโปร์ที่เป็นโสดสูงถึงร้อยละ 44 รัฐบาลจึงจะรณรงค์ให้มีการแต่งงานและมีบุตรเพิ่มขึ้น เช่น การให้สามารถลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตรได้นานขึ้น

แนวโน้มของผู้บริโภคสิงคโปร์ในอนาคตพบว่าผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาคาดหวังจะได้รับเงินค่าจ้างสูงขึ้นคือประมาณเดือนละ 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในการทำงานที่แรกและคาดหวังจะได้เลื่อนขึ้นภายใน 2 ปีแรกของการทำงานซึ่งเป็นลักษณะของคน Gen Y ที่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงานอย่างรวดเร็ว

สิงคโปร์เริ่มมีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาทำงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีชาวต่างชาติในสิงคโปร์กว่า 1 ล้านคนในประชากรทั้งหมด 5 ล้านคน

ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ใช้โทรศัพท์มือถือในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยในปี 2011 มีการใช้งานสูงขึ้นจากปี 2010 ถึงร้อยละ 663

เป้าหมายของรัฐบาลสิงคโปร์ปี 2020 จะทำให้โครงการดูแลสุขภาพมีคุณภาพและเข้าถึงได้สำหรับพลเมืองทั้งหมดโดยรัฐจะทุ่มงบประมาณถึง 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายขอบเขตดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คนภายในปี 2020

รายได้ต่อหัวของคนสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ในปี 2020 เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตของประชากรต่ำ ทั้งนี้การเพิ่มภาษีในการซื้อบ้านของคนต่างชาติอาจส่งผลให้การลงทุนและการอพยพเข้ามาของคนต่างชาติลดลง

รัฐบาลสิงคโปร์จะยกระดับการบริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านโดยจะเพิ่มจำนวนศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 8,000-10,000 คนในปี 2020

ที่มา: Euromonitor International

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s