United Kingdom Needs to Capitalise on Strong Growth in BRIC Visitors

United Kingdom Needs to Capitalise on Strong Growth in BRIC Visitors

United Kingdom Needs to Capitalise on Strong Growth in BRIC Visitors

สหราชอาณาจักร ให้ความสนใจในเรื่องการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวจาก BRIC Markets เนื่องจากประชากรมีรายได้สูงขึ้นและสนใจเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น  ประชากรในกลุ่ม BRIC มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดการสื่อสาร การแต่งตัว เสื้อผ้า รองเท้า การบริการ และการศึกษา ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมั่นคงในทศวรรษนี้ (2010-2020)

โรงแรมชั้นนำที่มีเครือข่าย ควรปรับตัวให้การบริการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเหล่านี้ และการที่เป็นตลาดระยะไกลทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศและมีวันพักยาวกว่าตลาดระยะใกล้           

Ritz Hotel เป็นหนึ่งในตัวอย่างโรงแรมที่สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือ ทางโรงแรมมีแผนการให้ใช้จ่ายผ่านบัตรจากจีนได้ และยังจ้างพนักงานที่พูดภาษาแมนดารินได้ จึงเป็นจุดเรียกลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าชาวจีนเพิ่มขึ้น 17% และการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 25% ในปี 2011 ทั้งนี้คาดว่าในสิ้นปี 2012 จะยังคงมีการเติบโตของตลาดจีนมากกว่า 10%

อุปสรรคอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย อินเดีย และจีน ยังต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษ ทำให้เสียเปรียบประเทศอื่นในยุโรป ซึ่งอาจมีทางแก้คือให้นักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าของกลุ่มเชงเก้นอยู่แล้ว สามารถขอ Visa-on-arrival เข้าอังกฤษได้ ทั้งนี้คู่แข่งที่สำคัญของอังกฤษในภาคพื้นยุโรป คือ อิตาลีและฝรั่งเศส

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินฮีโธรว์ของอังกฤษทำให้สายการบินต่างๆ ไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางจากกลุ่มประเทศ BRIC เข้ามาในอังกฤษได้

ที่มา : Euromonitor International 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s