16 key insights about the American traveler

แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอเมริกัน (สรุปจากการสำรวจของ MMGY Global)

 1. ปริมาณการเดินทางไปพักค้างแรมต่างถิ่นยังสูงถึง 90% ในปีนี้
 2. การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนสูงกว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยมีการเดินทางเพื่อพักผ่อนเฉลี่ย 3.8 ครั้งใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 3. คนอเมริกันร้อยละ 32 ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 250,000 USD มีแผนการเดินทางเพื่อพักผ่อนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 
 4. ผู้สูงอายุทำให้เกิดโอกาสใหม่เนื่องจากมีลูกหลานร่วมเดินทางด้วยโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวถึงร้อยละ 20 และในจำนวนดังกล่าวถึงร้อยละ 40 ที่เดินทางพร้อมกับลูกหลานถึง 8 ครั้งใน 10 ครั้ง เมื่อปีที่ผ่านมา
 5. ในปี 2012 MMGY ได้วัดดัชนีความต้องการเดินทาง พบว่ามีค่า 93.6 และคาดว่าในปี 2013 จะอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน
 6. การใช้วันหยุดเพื่อท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ 3 ใน 4 ของคนอเมริกันรอคอยในแต่ละปีและเป็นลิสต์สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับ 3 สำหรับปี 2012
 7. คนรุ่น Millennials เป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนมีหลากหลายอารมณ์และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวจึงมักแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งที่พักแห่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 8. ผู้ที่สามารถต่อรองราคาให้ได้เหมาะสมกับสินค้าที่ได้รับมากที่สุดจะได้รับความชื่นชม
 9. คุณค่ายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยร้อยละ 81 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่มีรายได้ครัวเรือนเกิน 250,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ยินดีที่จะจ่ายเต็มราคา ถ้ารับรองได้ว่าสินค้า/บริการที่จะได้รับมีคุณภาพจริง
 10. คนอเมริกัน 7 ใน 10 คนที่เดินทางท่องเที่ยวในวันสำคัญของชีวิต เช่น ฉลองวันเกิด หรือวันครบรอบแต่งงาน
 11. การจองแบบ last-minute เพิ่มมากขึ้นโดยระยะเวลาจองล่วงหน้าเฉลี่ยประมาณ 6.2 วัน
 12. สื่อสิ่งพิมพ์ดึงดูดใจผู้บริโภคได้น้อยลง
 13. สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนจะใช้หาข้อมูลระหว่างการเดินทาง ส่วนแท็บเล็ตจะใช้สำหรับหาข้อมูลเดินทางขณะอยู่ที่บ้านหรือใช้ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
 14. Online Travel Agents เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้บริโภคน้อมใช้บริการ รองลงมาคือ meta search site เช่น kayak.com ที่รวมข้อมูลทั้งเรื่องบัตรโดยสาร ค่าห้องพัก และรถเช่า
 15. ความสำคัญของแบรนด์สินค้าและบริการลดน้อยลง ในขณะที่ราคามีความสำคัญเพิ่มขึ้น
 16. การใช้โซเชียลมีเดียมีแนวโน้มสูงขึ้นและร้อยละ 61 ของนักเดินทาง มักจะเช็คเรตติ้งจาก Tripadvisor ก่อนจะทำการจอง รวมทั้งมีการดู customer review  จาก Youtube

ที่มา :  www.HotelNewsNow.com 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s