10 Global Macro Trends for the Next Five Years

www.cms.servicepublication.co.za

แม้จะมีความไม่แน่นอนของการเผชิญเศรษฐกิจโลก แต่แนวโน้มบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกแคบลง ผู้สูงอายุจะมากขึ้น ชุมชนเมืองจะเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายของคนจะมีความรอบคอบขึ้น และช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้น สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนไป ราคาอาหารจะเพิ่มขึ้น และอำนาจทางเศรษฐกิจจะย้ายจากตะวันตกไปยังตะวันออก

ในรายงานล่าสุด “10 Global Macro Trends for the Next Five Years” Euromonitor International ได้ระบุให้ 10 macro trends เป็นเสมือนกุญแจสำคัญสู่การเจริญเติบโตของตลาดผู้บริโภคในอนาคต 

 

1. An Uncertain Future

ความไม่แน่นอนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับสูงมาหลายปี และสถานการณ์จะยังคงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนนี้ ผู้บริโภคอาจจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจต่างๆเรื่องการจับจ่าย

 

2. The emerging middle classes

การเพิ่มจำนวนของประชากรชนชั้นกลางในตลาดที่กำลังพัฒนา เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรเหล่านี้ได้ก้าวพ้นจากความยากจนและกลายเป็นฐานผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

 

3. The disaffected youth

หนึ่งในผลผลัพธ์ของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว  คือ การขาดโอกาสที่ดีของคนหนุ่มสาว ที่ต้องเผชิญกับการว่างงานสูง ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ขาดที่อยู่อาศัยของตนเอง และมีภาระในการดูแลประชากรสูงอายุในอนาคต

 

4. The rich / poor divide

ความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นมานานหลายปี แต่จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นประเด็นของความไม่สงบทางสังคม และเป็นจุดสนใจของสื่อ เหตุของความไม่เสมอภาครวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างไม่ได้สัดส่วน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเป็นชุมชนเมือง นโยบายของรัฐบาลและปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์

 

5. The climate challenge

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และลักษณะของสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น จะเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อประชากร ใน 5 ปีข้างหน้า และอาจจะยาวนานกว่านั้น ที่โดดเด่นที่สุด คือภัยแล้งและน้ำท่วม จะยังคงทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อราคาอาหารในปีต่อๆไป

 

6. An ageing world

อัตราการเกิดที่ต่ำ และการมีอายุขัยที่ยาวนานขึ้นของประชากร เป็นกระบวนการขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากกำลังแรงงานที่ลดลง รวมทั้งอัตราการลงทุนและการออมต่ำลง ในขณะเดียวกันการใช้จ่ายของภาครัฐเกี่ยวกับประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

7. The urban transition

ถึงแม้ชุมชนเมืองจะอยู่ในแนวโน้มระยะยาว แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมา ก็ถึงระดับที่เป็นประวัติการณ์ในตลาดเกิดใหม่ มีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองอย่างมหาศาล ด้วยความปรารถนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนการใช้ชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นการสร้างอุปสงค์และตลาดผู้บริโภค

 

8. People on the move

ในขณะที่โลกแคบลง การเดินทางท่องเที่ยวจะถูกลง และมีการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆมากขึ้น ผู้คนเลือกที่จะใช้ชีวิต ศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น การย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ นักการตลาด และผู้บริโภค ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มากขึ้น จะเป็นโอกาสที่มั่งคั่งของนักการตลาด

 

9. A more connected world

ผู้บริโภคมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมาก ผ่านทาง Smartphone และ tablets เพราะสะดวกสบายต่อการใช้และพกพา เกือบ1ใน3 ของผู้บริโภคที่ออนไลน์ทั่วโลก เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ พื้นที่โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Twitter ได้เปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน กลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทต่างๆทั่วโลก

 

10. China goes global

การลงทุนในต่างประเทศของจีนก่อนหน้านี้มีความเข้มข้นในประเทศที่กำลังพัฒนาและในบางประเทศพัฒนาแล้วที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น ออสเตรเลียและแคนาดา ตั้งแต่ปี2008 นักลงทุนชาวจีน ได้เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นอเมริกาเหนือและยุโรปแทน แบรนด์ของชาวจีนหลายแบรนด์ได้เข้าสู่เวทีโลก และกำลังหาทางที่จะท้าทายแบรนด์ระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการลงทุนของบริษัทจีนในต่างประเทศจะเจริญเติบโตอย่างกว้างขวางในทศวรรษหน้า

 

ที่มา : Euromonitor International

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s