Singapore Tourism Board launches tender for destination brand building

www.si0.twimg.com

STB เปิดประมูลเพื่อคัดเลือกครีเอทีฟ และผู้ผลิตสื่อ มาเป็น partner ในการสร้างแบรนด์ทางการท่องเที่ยวในระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มสัญญาในเดือนเมษายน 2556 โดยอาจต่อสัญญาอีก 2 ปี หากผลงานเป็นที่พอใจ

ปัจจุบัน STB ร่วมงานครีเอทีฟ เอเจนซี่ คือ Bartle Bogle Hegarty (BBH) ดิจิตอลเอเจนซี่ คือ XM Asia (XM) , มีเดียเอเจนซีคือ Mediaedge : cia (MEC) โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2556 

เอเจนซี่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาแรงบันดาลใจในแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ (big ideas) มีแนวคิดเป็นกลางในการใช้สื่อเชิงนวัตกรรม มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการแสดงบทบาทเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการบูรณาการงานของเอเจนซี่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงาน รวมทั้ง PR เอเจนซี่ปัจจุบันในแต่ละตลาด

ทั้งครีเอทีฟเอเจนซี่ และมีเดียเอเจนซี่ที่จะผ่านการคัดเลือก ต้องมีเครือข่ายหรือสาขาอยู่ในตลาดสำคัญๆ ของ STB เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี สหราชอาณาจักร และอเมริกาเหนือ

ที่มา : http://www.travelbreakingnews.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s