Myanmar’s Tourism Industry to Flourish

Myanmar’s Tourism Industry to Flourish

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมียนมาร์มีอนาคตสดใส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย การให้อิสรภาพแก่นางออง ซาน ซูจี การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐฯ การเข้าเป็นสมาชิก UNWTO รวมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ

Euromonitor International คาดว่าจะเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวในเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 81% ในช่วงปี 2011 ถึง  2016 เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย และเมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี 2013 ซึ่งอาจทำให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 

นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพ World Economic Forum ในปี 2013 และ ASEAN Summit ในปี 2014 จะส่งผลให้การเดินทางเติบโตขึ้น 72% ในช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2016

นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วประเทศเมียนมาร์ ยังต้องปรับปรุงเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศด้วย โดยรัฐบาลมีแผนสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้แรงจูงใจด้านภาษี และการอนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุนได้ 100%

อย่างไรก็ดี รัฐบาลต้องเลิกการแทรกแซงในธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ เป็นโอกาสที่บริษัทในประเทศไทย ซึ่งทำธุรกิจกับเมียนมาร์มานานหลายทศวรรษ จะเป็นบริษัทแรกๆที่มีการเคลื่อนไหวในตลาดโรงแรม รวมถึงโรงแรมแชงกรี-ลา ของสิงคโปร์ที่อาจจะขยายกิจการ

หากรัฐบาลเมียนมาร์ สามารถที่จะจัดตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน  และลดปัญหาคอรัปชั่นในประเทศได้ จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแข่งขันกับไทยในระยะยาวได้

ที่มา : Euromonitor International

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s