TAT Tourism Journal ฉบับที่ 2/2556

TAT 2/2556

TAT 2/2556

TAT Tourism Journal ฉบับที่ 2/2556  เมษายน-มิถุนายน
ในแนวคิดเกี่ยวกับ Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism


Tourism Situation

 •  สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

Tourism Research

 • เส้นทางการก้าวกระโดดสู่การจัดการอย่างยั่งยืนและกรณีตัวอย่างเกาะสมุย

Tourism Seminar

 • ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 • ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556
 • Cruise Shipping Asia-pacific 2012

Tourism Talk

 • รายได้ก้าวกระโดด ด้วยอาหารไทย

Tourism Trend

 • ภาพตัวแทนของความเป็นไทย

Low Carbon Tourism

 • เที่ยวบนอาน

Pop Culture Tourism

 • เป็นไทย ไม่เป็นทาส

Tourism@ AEC

 • โอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวสู่ AEC ตอนที่ 1
 • อาเซียนมีทะเลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก !
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s