Travel and tourism beats global economy in growth

banknote

จากสถิติของ World Travel & Tourism Council (WTTC) ระบุว่าในปี 2012 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผลงานที่ดีกว่าสภาพเศรษฐกิจโลก โดยมีสัดส่วนใน GDP โดยรวมของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น 5 ล้านคนเป็นทั้งสิ้น 260 ล้านคน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมูลค่า 6.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯใน GDP จากการลงทุน 765 พันล้านเหรียญและจากการส่งออก 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยในบรรดาประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 20 ประเทศของโลกพบว่าประเทศที่มีการเติบโตสูงที่สุดได้แก่ เกาหลีใต้(10%) จีน(7%) แอฟริกาใต้ (7%) และอินโดนีเซีย (6%) ทั้งนี้ WTTC คาดว่าในปีนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีส่วนแบ่งใน GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ไว้

ที่มา: TTG Asia

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s