Brazil Backs Away from Open Skies Agreement with the EU

varig-airlines-the-wings

ข้อตกลงการเปิดน่านฟ้าเสรีระหว่างบราซิลและสหภาพยุโรปในช่วงต้นปี 2013 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจาก Brazilian National Civil Aviation ได้ตัดสินใจที่จะชะลอการเจรจาดังกล่าวไว้ก่อนจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับค่าปล่อยก๊าซคาร์บอนและความไม่พอใจของสายการบินของบราซิลเอง การชะลอการทำความตกลงข้างต้นทำให้หน่วยงานของบราซิลมีเวลาอีก 1 ปี สำหรับการพิจารณาการเปิดเสรีทางการบินกับสหภาพยุโรป 

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์เนื่องจากจะสูญเสียรายได้ทางการท่องเที่ยว เนื่องจากความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวบราซิลมายังยุโรปมีปริมาณมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวบราซิลและยุโรปยังคงไม่สะดวกสบายต่อไป และสหภาพยุโรปเองก็ต้องเดินหน้าในการผลักดันข้อตกลงพหุพาคีแบบมีข้อจำกัดเฉพาะราย (Restrictve Bilateral)

สำหรับข้อตกลงเปิดน่านฟ้าระหว่างบราซิลและสหภาพยุโรปจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 335,000 คนในปีแรกและสร้างรายได้ถึง 460 ล้านยูโร

ที่มา: Euromonitor International

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s