Global Travel Trends 2012/13

www.somalipress.com

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก 2012/13

การท่องเที่ยวในประเทศจุดหมายปลายทางที่สำคัญ เช่น อียิปต์และกรีซชะลอตัวลง เนื่องจากความรุนแรงและวิกฤตการณ์ทางการเมืองยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางประเทศประสบปัญหาภาพลักษณ์เชิงลบที่สื่อนำมาเผยแพร่กลับมีการเติบโตของนักท่องเที่ยว

การเพิ่มขึ้นของประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทำให้ประเทศเผชิญวิกฤตหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น  การขับเคลื่อนที่ถดถอยของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเก่า เช่น ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ และญี่ปุ่น 

แต่ในทางกลับกันประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น บราซิล เม็กซิโก โปแลนด์ รัสเซีย จีน ฯลฯ กลับมีการเติบโตมากจนกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนชั้นกลาง

ข้อมูลของ IPK ระบุว่า ปี 2012 เป็นอีกหนึ่งปีที่การท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนในต่างประเทศเติบโตมาก โดยการเดินทางไปต่างประเทศเติบโต 4% เป็น 840 ล้านครั้ง การพักค้างคืนและการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงเช่นกัน

สำหรับปี 2013 มีการคาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคเอเชียจะมีความต้องการในการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่ความต้องการจากกลุ่มประเทศในยุโรปจะเพิ่มขึ้นเพียง 2% และเติบโต 0% สำหรับอเมริกาเหนือ

การท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวยุโรปและเยอรมนีในปี 2012

ชาวยุโรปท่องเที่ยวแบบ city trip เพิ่มมากขึ้น

ปี 2012 ชาวยุโรปเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2% จากปี 2011 เป็น 412 ล้านครั้ง ในขณะที่จำนวนการค้างแรมคงที่อยู่ที่ 3.5 พันล้านคืน การใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2% เป็น 353 พันล้านยูโร

สำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุด การเที่ยวชายทะเลยังได้รับความนิยมแม้จะมีการเติบโตน้อย แต่การท่องเที่ยวรูปแบบ tours (round trips) ลดลงอย่างมาก ในขณะที่การท่องเที่ยวรูปแบบ city trips กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 13%
ประเทศนอกเขตยูโรโซนเติบโตขึ้น ตลาดสำคัญซบเซา ประเทศวิกฤตอ่อนแอลง

ข้อมูลจาก IPK ระบุว่าในปี 2012 ในตลาดที่สำคัญของยุโรปมีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวทั้งสูงและต่ำ ในบรรดาประเทศที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ ประเทศรัสเซียมีการเติบโตสูงสุดคือเพิ่มขึ้น 14% สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์เติบโต 7% ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสไม่มีการเติบโตเลย และประเทศที่มีวิกฤตเงินยูโร เช่น สเปน อิตาลี โปรตุเกส และกรีซ เกิดการหดตัวของการเดินทางออกอย่างเด่นชัด

ตลาดการท่องเที่ยวในเยอรมนียังคงอยู่ในทิศทางบวก

การท่องเที่ยวในตลาดเยอรมนียังคงอยู่ในทิศทางบวกทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวนการพักค้างคืนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (+3%) สำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ holiday trips (+2%) business trips (+6%) และ private trips (+2%) นอกจากนี้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 6% เป็น 144 พันล้านยูโร

ทั้งนี้มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าชาวเยอรมนีท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

สำหรับจุดหมายปลายทางของชาวเยอรมนียังคงเดิมคือ ออสเตรียได้รับความนิยมสูงสุด ตามด้วยสเปนและอิตาลี ตามลำดับ

การคาดการณ์ปี 2013

IPK คาดการณ์ว่า ปี 2013 การท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้น 3% สำหรับตลาดในภูมิภาคเอเชีย ความต้องการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 7% ขณะที่ยุโรปและอเมริกาเหนือจะเติบโตในระดับปานกลางโดยยุโรปเติบโต 2% และอเมริกาเติบโต 0%

นอกจากนี้โซเชียลมีเดียจะมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป 14% ใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยว

ที่มา: IPK INTERNATIONAL

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s