Why Are Low Cost Carriers (LCC) Not Surviving in Russia?

www.jaunted.com

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในรัสเซียไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีคู่แข่งจำนวนมากหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัสเซีย ดังนั้นการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ จึงมีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา และการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำ การเติบโตของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในรัสเซียจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของการเดินทางเข้าประเทศ และทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้จักมากขึ้น

From Russia with love
ปี 2012 สายการบินรัสเซียให้บริการผู้โดยสาร 70 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 15 โดยมีเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโต เนื่องจากทำให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคมนาคมทางอากาศได้สะดวกขึ้นมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ เนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2014 และการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

 

Scheduled airlines versus low cost carriers
ในอุตสาหกรรมการบินของรัสเซีย สายการบินต้นทุนจากต่างประเทศเติบโตได้น้อยมากเนื่องจากกฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆ การปิดกิจการของสายการบินต้นทุนต่ำอย่าง Sky Express และ Avianova จึงแสดงถึงอุปสรรคที่สายการบินต้นทุนต่ำที่ดำเนินการในรัสเซียต้องเผชิญได้ดี อย่างไรก็ตาม สายการบินต้นทุนต่ำต่างค่อยๆเพิ่มเส้นทางการบินขึ้นและเชื่อว่าศักยภาพของสายการบินเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดต่างๆ

More is needed
หากรัสเซียลดข้อจำกัดต่างๆและอนุญาตให้สายการบินต้นทุนต่ำจากต่างชาติดำเนินกิจการและเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศได้กลุ่มธุรกิจสายการบินดังกล่าวก็จะสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีศักยภาพที่พร้อมต่อการขยายเส้นทางและสภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา: Euromonitor International

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s