New Travel and Tourism Research Helps Outline Major Trends within the Airline Industry

Lufthansa-A380-Business-Class-Seat

ยูโรมอนิเตอร์ได้คาดการณ์แนวโน้มในอุตสาหกรรมการบินของปี 2013 ดังนี้

  • สายการบินต้นทุนต่ำจะมีการเติบโตดีในเอเชียแปซิฟิกจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่นิยมท่องเที่ยวภายในภูมิภาค โดยปี 2012 สายการบินต้นทุนต่ำมีการเติบโตถึง 15% ในขณะที่สายการบินปกติมีการเติบโตเพียง 7% ในภูมิภาคนี้
  • สายการบินปกติจะนำรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้โดยการเปิดสายการบินลูกที่เป็นแบบต้นทุนต่ำ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นโดยคาดว่าตุรกีจะมีการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำมากที่สุดในยุโรปตะวันตก 
  • การสร้างรายได้เพิ่มจากบริการเสริมของสายการบินจะถูกนำมาใช้ซึ่งรวมถึงการเสนอขายเที่ยวบินที่พักและรายการนำเที่ยว
  • ในยุโรปคาดว่าจะมีการปรับโครงสร้างของสายการบินใหญ่ๆ เช่น ลุฟท์ฮันซ่า, แอร์ฟรานช์ เค แอลเอ็ม และไอบีเรีย เพื่อปรับกลยุทธ์ภาพบริหารและลดค่าใช้จ่าย
  • ในปี 2013 คาดว่าจะมีการร่วมเป็นพันธมิตรของสายการบินเพิ่มขึ้นเพื่อโอกาสในการขยายเครือข่าย

ที่มา : Euromonitor

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s