New Travel and Tourism Data Show a Dynamic Travel Distribution Environment

2011_09_14_JA___GoogleFlightSearch

แม้ว่าในปี 2012 อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก จะยังคงเป็นตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด แต่คาดว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะมีการเติบโตน้อยที่สุดเนื่องจากก้าวเข้าสู่จุดอิ่มตัว ในขณะที่ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจะเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย และบราซิล โดยกระแสการท่องเที่ยวด้วยตนเองจะเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ในบางประเทศของยุโรปที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจะมีการเติบโตของแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายเนื่องจากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ การท่องเที่ยวในเมืองและท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจองหรือซื้อบริการท่องเที่ยวเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อปี 2012 ที่ผ่านมา 

บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทำการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นและเป็นช่องทางสืบค้นข้อมูลและซื้อขายบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น Google Flight Search, Hotel Finder, Kayak และ Trivago โดยการใช้ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือมีส่วนแบ่งสูงเกิน 10% ในยอดขายของออนไลน์เอเย่นต์หลักๆ เมื่อปี 2012 ทั้งนี้บริษัทนำเที่ยวแบบเดิมๆ เช่น American Express , TUI และ Thomas Cook ก็ให้ความสำคัญกับการขายผ่านออนไลน์มากขึ้นโดยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตน

 

                                                                                                    ที่มา : Euromonitor

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s