Top Five consumer Markets in Asia Pacific: Mounting Inflation and falling Currencies to Impact Consumer

ยูโรมอนิเตอร์คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 5 ตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย โดยระบุว่าในปีนี้การใช้จ่ายจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดหมายเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำกว่าปกติของจีนและอุปสงค์ที่ลดต่ำลงของยุโรป แต่การเพิ่มขึ้นของรายได้และการขยายตัวของชนชั้นกลางในอินเดีย และอินโดนีเซีย ก็ยังเป็นตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์คาดการณ์ทั้ง 5 ตลาดหลักไว้ดังนี้

1. ญี่ปุ่น: ผู้บริโภคยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ภาคธุรกิจอยู่ในช่วงของการปรับปรุงการจ้างงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ของผู้บริโภค ราคาสินค้านำเข้าจะสูงขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยน และภาษีการบริโภคจะเพิ่มขึ้นในปี 2014 และ 2015

2. จีน: ตลาดผู้บริโภคขยายตัวแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลง ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนจากการส่งออกมาสู่การบริโภคภายในประเทศ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปสู่การซื้อสินค้าที่พึ่งพอใจ หรือแสดงถึงสถานะ เช่น การประกัน เครื่องประดับและการเดินทางซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่เติบโตมากที่สุด

3. อินเดีย: การอ่อนค่าของเงินรูปีทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน โดยเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่าเงินรูปีลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้น การลงทุนในอินเดียยังต้องระมัดระวังเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูปี ภาวะเงินเฟ้อ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ในระยะยาวอินเดียยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

4. เกาหลีใต้: ผู้บริโภคมีหนี้สินและไม่มั่นใจต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต อัตราการเป็นหนี้ภาคครัวเรือนต่อจีดีพีของเกาหลีใต้สูงขึ้นร้อยละ 87 ในปี 2012 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรม ทำให้คนเกาหลีใต้ลดการใช้จ่ายลง การเติบโตของรายได้ลดลงในไตรมาสแรกของปี 2013 ขณะที่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออก ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอน

5.อินโดนีเซีย: อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น แต่ค่าเงินลดต่ำลง ธนาคารกลางของอินโดนิเซียจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเป็นการเริ่มต้นมาตรการคุมเข้มทางการเงิน แต่ตลาดผู้บริโภคของอินโดนิเซีย ยังมีความเชื่อมั่นสูงทำให้การบริโภคของภาคเอกชนยังสดใสในเศรษฐกิจภาพรวม และในระยะยาวตลาดนี้ยังมีศักยภาพ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ประชากรมีอายุน้อยและมีการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง

ที่มา : Euromonitor

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s