EU eyes flexible visa rules for China tourists

Chinese-tourists-in-paris

สหภาพยุโรปจะปรับปรุงกฎระเบียบในการออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้สะดวกขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ข้อมูลจาก China Tourism Academy ระบุว่าภายในปี 2020 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกต่างประเทศสูงถึงปีละ 200 ล้านคน เพิ่มจาก 82 ล้านคนในปี 2012

ปัญหาในปัจจุบันคือการขอวีซ่าเข้าสหภาพยุโรปของนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องใช้เวลานาน EU จึงอาจนำ electronic visa มาใช้เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น โดยเสนอให้ทดลองใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าสหภาพยุโรปมากขึ้นในช่วงของการจัดงานเอ็กซ์โปปี 2015 ที่เมืองมิลานของอิตาลี

EU ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวจีนซึ่งมีทั้งเงินและเวลา การเปลี่ยนนโยบายเรื่องวีซ่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ายุโรปเพิ่มขึ้นมาก และสหภาพยุโรปยังได้ลงนามข้อตกลงกับ CNTA เรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วย

ที่มา : China Daily

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s