Dreamliner unsafe at any altitude?

Boeing-787-4

เครื่องบินรุ่นดรีมไลเนอร์ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องจากการใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแลบท็อป โดยในรอบ 90 วันที่ดรีมไลเนอร์กลับมาทำการบิน พบว่ามีถึง 7 เที่ยวบินที่ต้องยกเลิกหรือลงจอดอย่างฉุกเฉิน เนื่องจากความร้อนสูงเกินระดับที่กำหนด Ray Lahood รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้ดรีมไลเนอร์กลับขึ้นไปทำการบินอีก จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้โดยสารจะปลอดภัย 100% โดยจะใช้การรับรองจากทีมวิศวกรของโบอิ้งเอง

ที่มา : http://www.eturbonews.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s