Geopolitical instability tops the list ofrisks to growth: Mckinsey Global survey results

EgyptRiots8

บริษัท Mckinsey ได้เผยผลการสำรวจทิศทางเศรษฐกิจโลก พบว่าผู้บริหารของภาคธุรกิจเห็นว่า เศรษฐกิจโลกในทศวรรษข้างหน้าจะเป็นในเชิงบวก และคาดว่าประเทศพัฒนาแล้ว จะยังคงเป็นผู้นำในเศรษฐกิจโลกในทศวรรษข้างหน้าโดยเฉพาะยุโรป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 49 เห็นว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วดีขึ้น และหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า จะมีการเติบโตเป็นบวกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2013 รวมทั้งคาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จะปรับตัวดีขึ้น แต่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะยังมีปัญหา

ส่วนในประเทศกำลังพัฒนา ผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามมองว่าจะมีการเติบโตช้าลง มีความเคลื่อนไหวของค่าเงินที่ผันผวน ภาวะทางการเมืองและสังคมที่ขาดเสถียรภาพซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และคาดว่าแม้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะมีการเติบโตแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อสูง และอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ทั้งนี้สิ่งที่จะช่วยให้มุมมองเศรษฐกิจ ของประเทศกำลังพัฒนาดีขึ้นคือ การปรับปรุงนโยบายเชิงโครงสร้างและกฎระเบียบ การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเพิ่มความเชื่อมั่นทางสังคมและการเมือง ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของตลาดใหม่มีความแข็งแกร่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

ความเสี่ยงจากวิกฤตในอียิปต์และซีเรีย ยังเป็นประเด็นความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งระดับโลก และระดับประเทศ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญถึงร้อยละ 69 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ในการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน และยังเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาก ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตภายในประเทศของภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ที่มา: Travel Impact Newswire

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s