WTM Industry Report 2013 offers unrivalled snapshot of travel today

Madagascar

Euromonitor International ได้นำเสนอแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในงาน WTM 2013 ดังนี้

  1. Americas: PANKS – A New Demographic กลุ่มทางการตลาดใหม่ที่เรียกว่า ‘PANKS’ หรือ ‘Professinal Aunt, No Kids’ ผู้ซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกับหลานๆ
  2. UK: Travel Happiness Index เว็บไซต์ Routehappy.com ได้ริเริ่มกำหนดค่าคะแนนความสุข ‘happiness scors’ เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเลือกเที่ยวบินที่สะดวกสบายและเหมาะสมได้ ทั้งนี้บรรดาสายการบินต่างทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนการเดินทางทางอากาศให้พ้นจากการเป็นสินค้า (commoditised) ที่อาศัยปัจจัยด้านราคาและตารางบิน
  3. Europe : Next Generation Peer-to-Peer ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลให้นักเดินทางชาวยุโรปหาที่พักราคาประหยัด แนวโน้มนี้เติบโตเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการเติบโตของเว็บไซต์เช่น Airbnb , HouseTrip และ HomeAway ซึ่งให้บริการด้านที่พัก ตลอดจนการให้บริการ “การใช้รถร่วมกัน” (Car Sharing) หลังจากที่ Avis ซื้อกิจการของ Zipcar
  4. Middle East : Low-Cost goes Upmarket แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดเจนจากการที่สายการบินต้นทุนต่ำเช่น Jazeera เปิดให้บริการชั้นธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่าสายการบินทั่วไปและยังคงได้ผลกำไร เช่นเดียวกับบริการของสายการบิน Flydubai
  5. Africa : The Big Five with Your Little One ความสำเร็จของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่น Madagascar และ Lion King เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ต้องการที่จะเห็นสัตว์ป่าจริงๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวแบบซาฟารีในแอฟริกาในปัจจุบันที่เอื้อให้เด็กๆ และลูกค้ากลุ่มครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่มอายุสามารถใช้เวลาร่วมกันก็ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแบบซาฟารีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะขยายไปสู่การท่องเที่ยวแบบ Volunteerism การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตลอดจนการท่องเที่ยวแบบเรือสำราญ
  6. Asia : Fight for Cruise Control in China เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวแบบเรือสำราญ (Cruise) ของจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาในปี 2017 โดยคาดว่าในปี 2013 จะมีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกับเรือสำราญถึง 200,000 ราย (Royal Caribbean) ซึ่งรัฐบาลจีนเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยประกาศในปี 2013 เป็นปี Marine Tourism Year ตลอดจนมีแผนระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น
  7. India : The Travel Social Shake-up จากสถิติพบว่าประชากรร้อยละ 12 ของอินเดียใช้ Facebook ในขณะที่ Facebook ประกาศว่ามีชาวอินเดียถึง 82 ล้านรายที่ลงทะเบียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนและทำให้เป็นประเทศที่ใช้ Facebook เป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล ทั้งนี้บรรดาบริษัทนำเที่ยวออนไลน์ต่างนำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมการขายรวมถึงไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวของอินเดียที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่นเดียวกับโรงแรมหรูกว่าร้อยละ 70 ในเมืองหลักที่ใช้ช่องทางดังกล่าว
  8. Travel Technology : Mobile Concierge จากการที่ธุรกิจท่องเที่ยวต่างใช้ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงลูกค้าทั้งการบริการและเพิ่มยอดขาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้คำตอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นปัจจุบัน (real-time) และเป็นบริการเฉพาะตัวบุคคล (Customisation) ในทุกที่ ทุกเวลา ทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากการเดินทาง ทั้งนี้ ในปี 2012 ยอดขายทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตร้อยละ 8.4 และมีมูลค่า 524 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นที่คาดการณ์ว่ายอดขายสินค้าท่องเที่ยวออนไลน์จะมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้า
  9. Global Village : Vacancy on Demand – Chasing the 24-hour Traveller โรงแรมกำลังเพิ่มสัดส่วนการให้บริการห้องประเภทต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีช่วงระยะเวลาให้เลือกใช้หลากลายรวมทั้งการให้บริการแบบสั้นมากๆ หรือที่เรียกว่า ‘Microstays’ เช่นการที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อธุรกิจต้องการใช้ระหว่างวัน (Day-use) เพื่อพักผ่อนระหว่างตารางนัดหมายหรือรอเที่ยวบินหรือใช้เป็นพื้นที่ทำงาน ทั้งนี้โรงแรมเองก็กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นออฟฟิศในอนาคตสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เช่นกัน

ที่มา: TravelDayiltNew.com และ Euromonitor

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s