$ 50 Billion Greater Mekong Plan to Focus on Building Economic Corridors

siam-intel

สมาชิกของประเทศในกลุ่ม GMS ตกลงร่วมกันในการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์ว่าจะยกร่างงบประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนที่จะดำเนินการในทศวรรษหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลงทุน และการค้าข้ามพรมแดนรวมทั้งกระตุ้นการเติบโตของการจ้างงาน

ในการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS ได้มีการลงนามให้ความเห็นชอบ กรอบการทำงานที่ครอบคลุมเรื่องการลงทุนในภูมิภาคและโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคในประเทศสมาชิก รวมทั้งมีความพยายามที่จะพัฒนาเส้นทางขนส่งให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดการพัฒนาเมืองและศูนย์กลางโลจิสติกส์ตลอดจนทั้งสร้างตลาดที่มีอำนาจในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการขยายและแลกเปลี่ยนสิทธิด้านการเจรจาระหว่างประเทศตลอดจนส่งเสริมโอกาสด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยโครงการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะ 9 ปี ข้างหน้าซึ่งประเทศสมาชิก และพันธมิตรที่ร่วมในการพัฒนาภูมิภาคนี้จะต้องระดมทุนจากภาคเอกชนมาดำเนินการ

ที่มา: Travel Impact Newswire

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s