Street View Zooms in on Angkor

streetview-car

Google เปิดตัว Google Street View บริเวณรอบปราสาทหิน นครวัด โดยแผนที่ หรือ Google Map นี้ จะทำให้ประสบการณ์การสำรวจ ท่องเที่ยวนครวัดและปราสาทหินโดยรอบมีอรรถรสมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ได้กับวัดหรือปราสาทหินต่างๆ ในกัมพูชากว่าร้อยแห่ง ในรูปแบบ 360 องศา โดย Google ได้ใช้ทรัพยากรในการจัดทำค่อนข้างมาก เช่น การใช้รถขับบันทึกรอบบริเวณ ใช้ Street View Trekker ในการไต่ขึ้นไปบริเวณโบราณสถาน และใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายรูปทุกมุมของนครวัดเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นรูปแนวพาโนรามามากกว่า 90,000 รูป ถือว่าเป็นการถ่ายโอนภาพระบบดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมากับสถานที่แนวมรดกโลกเช่นนี้

Google คาดว่า เทคโนโลยีใหม่นี้ นอกจากจะให้นักท่องเที่ยวชมนครวัดในขนาดสมจริงและความงามทุกมุมแล้ว ยังเปลี่ยนวิธีการชมสมบัติทางวัฒนธรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาไว้เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมนครวัดประมาณ 2.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ที่มา: TRWeekly

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s