China vs the US: China makes the change from Follower to Leader in Travel Technology

00219b82471711a1614302

เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2030 ประเทศจีนจะมีชนชั้นกลางเพิ่มถึงร้อยละ 90 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งการที่ผู้บริโภคชาวจีนมีเงินสำหรับใช้จ่ายมากขึ้นได้ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยหันมาใส่ใจในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น 

โดยปีที่ผ่านมา ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากถึง 2.7 พันล้านทริป ในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่มีเพียง 1 พันล้านทริปเท่านั้น และคาดว่าจะเป็นประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกในปี 2017

จากข้อมูลของ Ctrip พบว่าลูกค้าชาวจีนถึงร้อยละ 50 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจองโรงแรม และจากข้อมูลของกูเกิลพบว่าชาวจีนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมียอดดาวน์โหลดแอปด้านการท่องเที่ยวมากกว่าชาวอเมริกัน ส่งผลให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดผู้ใช้สมาร์ทโฟนด้วยจำนวน 266 ล้านราย ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึงร้อยละ 80 ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 72 นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่า ชาวจีนรุ่น Gen Y ได้เริ่มหันมาจองโรงแรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นเช่นกัน

ที่มา:  Euromonitor

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s