Shopping is a popular holiday pastime worldwide

travel2myrtlebeach.com

จากการศึกษาโดย IPK International พบว่าไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจากเอเชียเท่านั้นที่นิยมช้อปปิ้ง นักท่องเที่ยวจากอเมริกาใต้ก็นิยมกิจกรรมช้อปปิ้งระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเช่นกัน

นักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย และอินเดียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียที่ให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งระหว่างการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากเม็กซิโก อาร์เจนตินา และชิลี เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกาใต้ที่ให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งมากที่สุดเช่นกัน-จากการเปรียบเทียบพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเมือง (City Breaks) จะให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งถึงร้อยละ 50 โดยอัตราดังกล่าวจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 สำหรับนักท่องเที่ยวจากเอเชีย 

ประเทศยอดนิยมสำหรับการช้อปปิ้ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสำหรับในโซนยุโรป ประเทศที่ได้รับความนิยมได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และตุรกี ในขณะที่ประเทศจีน ไทย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมในภูมิภาคเอเชียเมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า อายุ การศึกษา และรายได้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการช้อปปิ้ง โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใช้จ่ายระหว่างการเดินทางสูงก็ให้ความสำคัญต่อการช้อปปิ้งเท่า ๆ กับกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางต่ำ มีเพียงปัจจัยเดียวที่สร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีจะให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งมากกว่า

ที่มา:  IPK International

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s