30% of Millennial men in Canada seek leisure recommendations from loved ones

www.b2bmarketing.net

Toronto (September 9, 2014)  เป็นการช่วยยืนยันได้ว่าการประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 30% ของผู้ชายยุคมิลเลเนี่ยมชาวแคนานา ค้นหาคำแนะนำจากเพื่อนและครอบครัวเพื่อใช้เวลาช่วงวันพักผ่อน เปรียบเทียบกับ 17 % ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผู้ชายชาวแคนาดาช่วงอายุ ระหว่าง 18-34 ปี มีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้หญิงในช่วงเวลาของการพักผ่อน (30% ต่อ 22 %) ผู้ชายกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กว้างและหลากหลาย จากกิจกรรมทั่วไป เช่น การชมภาพยนต์ ไปจนถึงการชม Live show, Jason Praw นักวิเคราะห์ด้าน Lifestyle และ leisure  ของ Mintel กล่าวว่า ไม่น่าประหลาดใจเลยว่า ค่าเฉลี่ยของผู้ชายยุคมิลเลเนี่ยมชอบที่จะไปเที่ยวผับและชอบทำกิจกรรมพักผ่อนทางกายภาพและกิจกรรมทางด้านกีฬา อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และทำสปา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคได้เปิดใจด้วยความสนใจที่หลากหลาย การทำสปาอาจจะเป็นการสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวผู้ชายเหล่านั้น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้เสนอการนวดและการวางแผนด้านสุขภาพด้วย

ที่มา:  Mintel

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s