รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกประจำไตรมาส 4/2014

42014_prize

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 4/2014

1.คุณอติลักษณ์ วิจิตระกะ กรุงเทพฯ

2.คุณโชติรส พิพัฒน์ผล กรุงเทพฯ

3.คุณณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ ลำปาง

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับหนังสือ 100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว และสมุดโน้ตลายผ้าขาวม้า

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Luggage Tag น้องสุขใจ และสมาชิกจุลสารฟรี 1 ปี

กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างล้นหลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 200 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น Luggage Tag น้องสุขใจ และจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี (รวม 4 ฉบับ) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้   อ่านเพิ่มเติม

T h a i l a n d H a p p i n e s s 2 0 1 4

ภาพมุมสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?v=706969406007055&set=vb.150069708363697&type=2&theater
{ T h a i l a n d H a p p i n e s s 2 0 1 4 }
” 全新的拍攝以不同角度帶大家欣賞泰國最美麗及快樂的一面 “

“To take you from different angles to view Thailand’s most beautiful scenery and you had never seen”
(Translated by Bing)

 

edm ตอบแบบสอบถาม รับของที่ระลึก

2014header

กองบรรณาธิการ TAT Tourism Journal
ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน
ที่ติดตามบทความวิชาการด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด
และขอเชิญชวนท่านผู้อ่านร่วมกิจกรรมกับเรา
โดย 200 ท่านแรกที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์
จะได้รับจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี (4 ฉบับ)
และ Luggage Tag ลายน้องสุขใจ

button

footer


cover4tat

TAT Tourism Journal
จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2250 5500 ต่อ 2620-2 โทรสาร: 0 2253 7468
email: etatjournal@tat.or.th   website: www.etatjournal.com

ตอบแบบสอบถาม รับ Luggage tag ลายน้องสุขใจ

luggage tag น้องสุขใจ

Luggage Tag ลายน้องสุขใจ และ สมาชิกจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี (4 ฉบับ) ของที่ระลึกสำหรับผู้อ่าน 200 ท่านแรกที่ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์

รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกประจำไตรมาส 3/2014

tom-tum-tam-gang

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 3/2014

  1. คุณอชิรญา สุภา นครราชสีมา
  2. คุณพิสมัย คำก้อแก้ว เชียงราย
  3. คุณนิพาภรณ์ แสงสว่าง สมุทรปราการ

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับหนังสือต้ม ยำ (ทำ) แกง กับสมุนไพรและเครื่องเทศไทย