มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism

การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น ในช่วงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการสัมมนา คือ “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism” ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองของวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจโทรคมนาคมที่เห็นโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว สื่อมวลชนที่มีมุมมองน่าสนใจ มีแรงบันดาลใจและมีความหวังที่จะร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวของไทย นักเขียน ผู้ทำงานศิลปะ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจรุ่นใหม่  อ่านเพิ่มเติม

ภาพจากงานเสวนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” 3/2555 ในหัวข้อ Art Normal: Wrapping the City

การเสวนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” 3/2555 ในหัวข้อ Art Normal: Wrapping the City เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาออกแบบประจำปี 2553 และผู้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ d Kunst ผู้มีความมุ่งมั่นในการปั้นราชบุรีให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนิทรรศการ “ปกติศิลป์ ART normal: ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ ทุกที่คือหอศิลป์” ที่นำพื้นที่สาธารณะในชุมชนมาเผยแพร่ศิลปะ เช่น เรือข้ามฟากที่มีผลงานของหม่อมหลวงโต จิราธร จิรประวัติ และ คุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี เรื่องสั้นเรื่องแรกของประภัสสร เสวิกุล ที่เขียนบนเขื่อนยาว 80 เมตร สูง 6 เมตร ริมแม่น้ำแม่กลอง และงาน Graffiti  ของกลุ่ม JAR TOWN บนผนังตึกขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านในชุมชนมอบให้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะของกลุ่มเยาวชน

ภาพจากงานเปิดตัว “ห้องสมุดการท่องเที่ยว” (Tourism Library)

“ห้องสมุดการท่องเที่ยว” (Tourism Library) เปิดตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลา 14.00 น.โดยนอกจากจะมีพิธีเปิดแล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก” โดยคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ คุณโตมร ศุขปรีชา และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม (Tourism Onward : Now and Then)

 

 

ภาพจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553

ภาพจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553 อ่านเพิ่มเติม