เอกสารประกอบงานสัมมนา Tourism Trend Talk

IMG_1610

6 Travel Trends โดย คุณโตมร ศุขปรีชา
เอกสารประกอบงานสัมมนา
Tourism Trend Talk

“ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1
อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

TAT Review 1/2016

page 01

นิตยสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
TAT Review vol.2 No.1 Jan-Mar 2016
ไตรมาส ที่ 1 ปีพศ. 2559 (มค.-มีค.)
สุนทรีย์ของความปลอม
ดู eBook online http://issuu.com/etatjournal/docs/tat12016

ดาวน์โหลด PDF file 23.1 MB อ่านเพิ่มเติม

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเพจ Amazing Thailand

FBpost[1200x900]

Tell us what you think about Amazing Thailand Fan Page to help improve and develop user satisfaction. The lucky participants will receive special gifts from us!
https://goo.gl/R69HfP
Thanks so much for taking your time for us. 
————————————-
มาร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเพจ Amazing Thailand เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงใจทุกคนกันนะคะ
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามยังมีสิทธิลุ้นรับของที่ระลึกจากททท.ด้วยค่า

https://goo.gl/R69HfP

TAT Review Magazine 3/2015 กค.-กย. 58

tat 3/2015

TAT Review Magazine 3/2015 [Jul-Sep]
Womenomics เศรษฐกิจพลังผู้หญิง

  • เรื่องมหัศจรรย์ของผู้หญิง
  • โลกมีไว้ให้อ่าน ผู้หญิงมีไว้ให้รัก (และเดินทาง)
  • การบริหารจัดการให้เป็นเพศหญิง

อ่าน eBook ได้ที่ http://issuu.com/etatjournal/docs/tat32015

อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง จีน อินเดีย รัสเซีย

ปก-หน้า รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง จีน อินเดีย รัสเซีย
May 2015
PDF 6.63 MB

อ่านเพิ่มเติม