Thai Tourism under

pattaya

หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผลทำให้ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้รับบาดเจ็บถึง 26 ราย สหภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรัสเซียจึงได้ร้องเรียนให้ประเทศไทย กำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับชาวรัสเซียที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้มีความเข้มงวดขึ้น โดยได้ยื่นคำร้องเรียนไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานมอสโก พร้อมทั้งได้กำหนดให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่เช่นนั้นทางรัสเซียจะดำเนินการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของตน โดยการยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ทั้งหมด และจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เวียดนาม แทน
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

The Olympic impact – fewer visits to the UK, fewer holidays abroad

www.interscholarship.com

ในช่วง Olympic Games ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศอังกฤษน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และคนอังกฤษก็ออกนอกประเทศน้อยเช่นกัน เนื่องจากรอชมการแข่งขันต่างๆ

หลายๆ โรงแรมในลอนดอน ปรับราคาค่าเข้าพักเพิ่มขึ้น

ยอดการใช้จ่าย รวมค่าตั๋วเข้าชมโอลิมปิกส์ ของชาวต่างชาติที่เข้ามาในอังกฤษ เพิ่มขึ้น 9% หรือเกือบ 2.4 ล้านปอนด์ เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าที่พักในลอนดอนสูงขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2012  อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556”

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสความนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท.

อ่านเพิ่มเติม

Global Water Report Identifies Tourism Growth as Part of the Problem

Global Water Report Identifies Tourism Growth as Part of the Problem

Global Water Report Identifies Tourism Growth as Part of the Problem

จากการศึกษาโครงการหลักเกี่ยวกับน้ำกว่า 200 โครงการทั่วโลก พบว่าการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าการเติบโตของประชากรโลก รวมทั้งความต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค    บริโภค การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การประมง การระบายของเสีย การผลิตพลังงาน การพักผ่อน และการท่องเที่ยวได้เพิ่มแรงกดดันเป็นทวีคูณต่อการดำรงอยู่ของระบบน้ำตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ การลงทุนทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการศึกษาและติดตามแนวโน้มการใช้น้ำ จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายถูกระบุว่าเป็น 2 กลไกหลักที่หากมีการจัดการเป็นอย่างดีจะมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการน้ำ

ที่มา: Travel-impact-newswire

Space: Tourism’s Final Frontier

การเดินทางท่องอวกาศจะเป็นไปได้สำหรับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักในอนาคตอันใกล้โดยสายการบิน Virgin Atlantic ได้นำการเดินทางเพื่อชมโลกจากชั้น Suborbital ด้วยยาน Virgin Galactic มาเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มีความภักดีต่อสายการบินสูง จาก Frequent-flyer program ในช่วง 8 ส.ค 2012- 7 ส.ค 2013

กลุ่มบริษัท Tauri Group ได้เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง “Suborbital Reusable Vehicles: A Ten-Year Forecast of Market Demand” สรุปได้ว่ามีการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของอุปสงค์ในการท่องเที่ยวอวกาศไว้ 3 scenarios คือ  อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม