ไฟล์เสียงสัมมนา การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์เสียง (mp3) จากงานสัมมนา
“การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว”
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ภาพจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553

ภาพจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553 อ่านเพิ่มเติม

3 รายงานวิจัย 2553

 รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว ของชาวไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (มีนาคม 2553) 2.52 MB

 การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย (พฤษภาคม 2553) 1.98  MB

 การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness)(กันยายน 2553) 1.84 MB