ไฟล์เสียงสัมมนา การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์เสียง (mp3) จากงานสัมมนา
“การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว”
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

5 ไฟล์เสียง การสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553

– นักท่องเที่ยว เดี๋ยวนี้ (Googled : Nowism for Real Time Traveler) (78.9 MB)
http://www.4shared.com/audio/4GsKpl8S/__online.html

– ค้นหาตัวตน บนเส้นทาง (Keep Walking for Soul Searching) (81.6 MB)
http://www.4shared.com/audio/r6xPnEDC/__online.html

– ท่องเที่ยวขั้นกว่าในอนาคต (Cooler, Sexier, Hotter, Better : Fill ‘ER’ up with a day) (66.2 MB)
http://www.4shared.com/audio/ZisWEnVq/_online.html

– การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนตรา และอุปาทาน (Passion , Mantra : Mesmerization in Marketing) (78.3 MB)
http://www.4shared.com/audio/L-6DaNkP/____.html

– นิดหนึ่ง คือ พอดี (Tourism “Less for More”) (70.4 MB)
http://www.4shared.com/audio/f0Z0AsGF/___online.html