วิดีโอการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย: ประเทศไทยในมุมเล็ก ๆ

small is a new big

ภาพการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย: ประเทศไทยในมุมเล็ก ๆ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1. ยิ่งเล็ก ยิ่งใหญ่ (Niche is Great)

กิติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

สัมมนาเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ประเทศไทย ในมุมเล็กๆ Small is a new Big

มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism

การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น ในช่วงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการสัมมนา คือ “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism” ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองของวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจโทรคมนาคมที่เห็นโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว สื่อมวลชนที่มีมุมมองน่าสนใจ มีแรงบันดาลใจและมีความหวังที่จะร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวของไทย นักเขียน ผู้ทำงานศิลปะ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจรุ่นใหม่  อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการอบรม Digital Marketing วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554

เอกสารประกอบการอบรม
Digital Marketing
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรม FX Resort Chaweng
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการอบรมสัมมนาประจำปี 2555 โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มี 6 รายการ ดังนี้

  1. อบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
  2. สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ      จำนวน 1 ครั้ง (เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาทต่อท่าน)
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 4 ครั้ง
  4. อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)         จำนวน 4 ครั้ง
  5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้             (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 3 ครั้ง
  6. บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ    (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 2 ครั้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารสรุปการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

เอกสารสรุปการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม
(Tourism Onward : Now and Then)
12 มิถุนายน 2554

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม (Tourism Onward : Now and Then)