วิดีโอการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย: ประเทศไทยในมุมเล็ก ๆ

small is a new big

ภาพการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย: ประเทศไทยในมุมเล็ก ๆ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1. ยิ่งเล็ก ยิ่งใหญ่ (Niche is Great)

กิติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

อ่านเพิ่มเติม

มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism

การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น ในช่วงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการสัมมนา คือ “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism” ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองของวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจโทรคมนาคมที่เห็นโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว สื่อมวลชนที่มีมุมมองน่าสนใจ มีแรงบันดาลใจและมีความหวังที่จะร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวของไทย นักเขียน ผู้ทำงานศิลปะ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจรุ่นใหม่  อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการอบรม Digital Marketing วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554

เอกสารประกอบการอบรม
Digital Marketing
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรม FX Resort Chaweng
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการอบรมสัมมนาประจำปี 2555 โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มี 6 รายการ ดังนี้

  1. อบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
  2. สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ      จำนวน 1 ครั้ง (เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาทต่อท่าน)
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 4 ครั้ง
  4. อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)         จำนวน 4 ครั้ง
  5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้             (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 3 ครั้ง
  6. บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ    (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 2 ครั้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารสรุปการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

เอกสารสรุปการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม
(Tourism Onward : Now and Then)
12 มิถุนายน 2554

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม

ภาพจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม (Tourism Onward : Now and Then)